Śpieszymy donieść, że Anka rozrabia już w nowym domu.