Luna rozkochała w sobie tymczasowych opiekunów i zameldowała się u nich na pobyt stały.