Rudy zdążył przed zimą i zamienił Boguchwałę na Leśną Wolę.