Swoją bratnią duszę odnalazła Tosia. Rozstawia już wszystkich po kątach w nowym domu i podobno jest bardzo pojętną psiną.